پایگاه مقاومت بسیج مقداد با همکاری صنایع رباتیک آراد:

برگزاری دوره های آموزشی رباتیک جهت کودکان و نوجوانان