مردم روزه دار شهر اردستان امروز در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان همسو و همصدا با مردان وزنان روزه دار سایر شهرهای ایران اسلامی ومردمان آزاده جهان در لبیک به فرمایشات بنیانگذاربزرگ جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و خلف صالح ایشان حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای با فریادهای بلند مرگ برآمریکا و مرگ بر اسرائیل انسجام و وحدت وعزم واراده خود در حمایت قاطعانه از جبهه مقاومت اسلامی و مخالفت ودشمنی با سردمداران نظام سلطه واستکبار جهانی را به نمایش گذاشتند.