برگزاری دعای پرفیض ندبه هیئت رزمندگان اسلام با همکاری هیئت امنای محترم مسجد امام جعفر صادق(ع)شهرک مدرس اردستان صبح جمعه دوم مردادماه13934 در مسجدمذکور برگزار گردید.همانطوری که از عکسها مشخص است ساختمان مسجد در حال احداث بوده و جهت تکمیل به کمکهای مردمی نیاز است شماره حساب010969913002 وشماره کارت 6037991899522159 نزد بانک ملی و444405بانک سپه بنام مسجدامام جعفرصادق(ع)

.