دومین دوره مسابقه حفظ جزء سی ام قرآن ویژه اعضای طرح منتظران صالح به همت معاونت آموزش ومعاونت امور قرآنی پایگاه روز دوشنبه 96/2/11ساعت18:15  در مسجدالنبی(ص)برگزار شد .