ولادت امام محمد تقی (ع) را بر همه ی شیعیان تبریک می گویم.