خداوند فرموده اند : تلاوت یک آیه ی قرآن در ماه مبارک رمضان برابر با یک بار ختم قرآن است.