جلسه ی سرگروه های حلقه های تربیتی شجره طیبه صالحین پایگاه های مقاومت امامزاده موسی (ع) ، امامزاده اسماعیل (ع) ، ابوذر ، مقداد و شهید طباطبایی نژاد بعد از ظهر سه شنبه 1394/2/15 به میزبانی پایگاه مقداد در محل مسجد النبی (ص) شهرک طباطبایی نژاد برگزار گردید.