دعای ندبه هیئت رزمندگان اسلام این هفته ( 94/2/25) در محل مسجد النبی (ص) شهرک طباطبائی نژاد برگزار میگردد.

شاید  این جمعه بیاید شاید...