در سخنرانی قبل از خطبه ها نیز

حاج حسن زارع از رزمندگان دفاع مقدس

مطالبی پیرامون سوم خرداد وعملیات بیت المقدس بیان کردند.