هیس !


وقتی میشنوی میگن امل!


وقتی میشنوی میگن کلاغ سیاه..


وقتی میشنوی میگن چادرنشین..


ســکوت نشانه ے وقــار و آرامشِ توست ..

 

چادُر یا جا در!؟


به نظر می رسد تلفظ اصلی و صحیحِ چادر ،


(جا در )بوده است !


جا در"یعنی جای درّ و گوهر"