ماه مبارک رمضان را به همه ی شیعیان تبریک می گویم .